VIDEO KHÁCH HÀNG

Khách hàng Ngọc Mai
CẮT MÍ
 
Khách hàng Minh Thư
Khắc phục mí lót 
Khách hàng Ánh Tuyết
Cắt mí Siam Diamond Line
Khách hàng Như Mai
Nhược cơ nâng mí
 
Khách hàng Hoa Nguyễn
Sửa mí lỗi hỏng
Khách hàng Huyền My
Nhấn mí Siam Mini Point
Khách hàng Dung
Hút mỡ Body Jet
 
Khách hàng My
Hút mỡ Body Jet
Khách hàng Hằng
Hút mỡ Body Jet
Diễn viên múa Bảo Trâm
Hút mỡ tạo cơ Body Jet Fitness
 
Khách hàng Tuấn
Hút mỡ Body Jet
Khách hàng Thanh Hà
Hút mỡ Body Jet
Khách hàng Thạch Thảo
Hút mỡ cấy mông Body Jet Nano
 
Khách hàng Đào Hương
Hút mỡ cấy mông
Khách hàng Chi
Hút mỡ cấy mông Body Jet Nano
Khách hàng Minh Nguyệt
Hút mỡ cấy mông
Khách hàng Bảo Anh
Hút mỡ cấy mông

 

Khách hàng Mỹ Linh
Hút mỡ cấy mông
Khách hàng Nhung Nguyễn
Nâng mũi Topderm S plus
 
Khách hàng Ngọc Thanh
Nâng mũi Topderm S Plus
Khách hàng Tiến Đạt
Nâng mũi Topderm L Plus
Khách hàng Nhi Nguyễn
Nâng mũi Topderm L Plus

 

Khách hàng Thảo
Nâng mũi Topderm L Plus
Khách hàng Uyên Nhi và Thủy Tiên
Nâng mũi Topderm L Plus