ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Điều 1. Thỏa thuận chung

1. Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện giữa Khách hàng và Thẩm mỹ viện Siam Thái Lan trong việc

đăng ký, sử dụng các dịch vụ đăng ký lịch hẹn tư vấn và các dịch vụ khác của Thẩm mỹ viện Siam Thái Lan,
 được công bố trên Ứng dụng Siam Affiliate  trang thông tin điện tử (website) của Thẩm mỹ viện tại địa chỉ https://thammysiam.com.

2. Trước khi đăng ký sử dụng bất kỳ dịch vụ nào, Khách hàng cam kết đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với bản Điều khoản dịch vụ này các bản điều khoản dịch vụ tương ứng mà khách hàng đăng ký, sử dụng như dịch vụ tại thẩm mỹ viện Siam Thái Lan và các dịch vụ khác.