NGỌC TRÂM TRẢI NGHIỆM CẮT MÍ SIAM DIAMOND LINE – Viện Thẩm Mỹ SIAM THAILAND