MÍ LÓT, LỆCH MÍ BẨM SINH – ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP? – Viện Thẩm Mỹ SIAM THAILAND