DR. CHENG WING YUNG – Viện Thẩm mỹ SIAM Thailand

253 lượt xem VỀ SIAM

DR. CHENG WING YUNG

  • Bác sĩ thẩm mỹ – Cố vấn chuyên môn.
  • Năm kinh nghiệm 21+
  • Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, The University of Hong Kong 1989
  • Fellow, Royal College of Surgeons of Edinburgh 1994
  • Fellow, Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow 1994
  • Fellow of the Hong Kong Academy of Medicine (Surgery) 1998

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *