Video khách hàng

Khách hàng Ngọc Mai

Cắt mí

Khách hàng Minh Thư

Khắc phục mí lót

Khách hàng Ánh Tuyết

Cắt mí Siam Diamond Line

Khách hàng Như Mai

Nhược cơ nâng mí

Khách hàng Hoa Nguyễn

Sửa mí lỗi hỏng

Khách hàng Huyền Thư

Nhấn mí Siam Mini Point

Khách hàng Dung

Hút mỡ Body Jet

Khách hàng My

Hút mỡ Body Jet

Khách hàng Hằng

Hút mỡ

Diễn viên múa Bảo Trâm

Hút mỡ tạo cơ Body Jet Fitness

Khách hàng Tuấn

Hút mỡ Body Jet

Khách hàng Thanh Hà

Hút mỡ Body Jet

Khách hàng Thạch Thảo

Hút mỡ cấy mông Body Jet Nano

Khách hàng Đào Hương

Hút mỡ cấy mông

Khách hàng Chi

Hút mỡ cấy mông Body Jet Nano

Khách hàng Minh Nguyệt

Hút mỡ cấy mông

Khách hàng Bảo Anh

Hút mỡ cấy mông

Khách hàng Mỹ Linh

Hút mỡ cấy mông

Khách hàng Nhung Nguyễn

Nâng mũi Topderm S plus

Khách hàng Ngọc Thanh

Nâng mũi Topderm S Plus

Khách hàng Tiến Đạt

Nâng mũi Topderm L Plus

Khách hàng Nhi Nguyễn

Nâng mũi Topderm L Plus

Khách hàng Thảo

Nâng mũi Topderm L Plus

Khách hàng Uyên Nhi và Thủy Tiên

Nâng mũi Topderm L Plus